Valokuituverkot projektitoimituksena

Rakennutamme tarpeitasi vastaavan valokuituverkon projektitoimituksena tarvittaessa avaimet käteen - aina suunnittelusta käyttöönottomittauksiin saakka.

Erityisosaamistamme ovat valokuituverkkohankkeiden

  • suunnittelu,
  • rakennuttaminen,
  • projektinjohto,
  • valvonta ja
  • projektitoimitukset avaimet käteen -periaatteella.

Toimimme yhteistyössä valittujen, kokeneiden ja tunnettujen kumppaneiden kanssa.

Selvitämme yhteisrakentamishankkeen mahdollisuudet projektiemme yhteydessä. Siten asiakkaanamme voit saada konkreettisia ehdotuksia, joilla toteutat muita infrahankkeita samanaikaisesti ja säästät merkittävästi kustannuksissa.

Runkoverkkoprojektit

Rakennutamme valokaapeliverkkojen runkoreittejä satoja kilometrejä vuosittain. Tarvittaessa toimitamme kaiken materiaalin ja vastaamme materiaalilogistiikasta. Työmme jäljiltä maastoon jää vain maisemointi ja valokaapeliverkon jatkos- ja haaroituskaivot.

Alueverkkoprojektit

Rakennutamme valokuituverkot avaimet käteen myös taajamissa ja kaupunkialueilla. Käytämme kaivutyössä viimeisimpiä hyväksi havaittuja menetelmiä, kuten mikro-ojitus, mikroputkitus ja suuntaporaus. Käyttämiemme menetelmien avulla aiheutamme pienimmän ja lyhytaikaisimman mahdollisen häiriön ja maisemointitarpeen.

Yhteisrakentaminen

Olemme sähkön- ja energianjakeluverkkojen, vesihuoltoverkostojen ja tietoliikenneverkkojen yhteisrakentamisen aktiivinen puolestapuhuja. 

Mikro-ojitus ja suuntaporaus

Kun ympäristö on haasteellinen, eikä valokaapelia voida asentaa normaalilla kaivu- tai auraustyöllä, käytämme mikro-ojitusta ja suuntaporausta. Mikro-ojituksessa "sahaamme" maahan kapean, pystyseinäisen "roilon" vaikka keskelle katua. Maasahaus ja suuntaporaus mahdollistavat nopean ja siistin - usein jopa näkymättömän asennuksen.

Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita kuntien, kaupunkien, vesi- ja kuituosuuskuntien, teleoperaattoreiden ja teleasennusyritysten valokuituverkkohankkeisiin.

Koulutuspalvelut

Koulutamme sähkö- ja telealan ammattilaisista valokuituverkkojen erikoisosaajia.